• Eesti
  • English
  • Eesti
  • English

Teenussaagimine

Oleme võimelised saagima Teie metsamaterjali pikkusega kuni 7 m ja läbimõõduga kuni 45 cm just Teile vajalikku mõõtu.

 

Kokkuleppel kliendiga staabeldame koheselt palgisaagimise käigus saematerjali staablilippidele. See tagab kliendile saematerjali hea säilimise ning kindla ja püsiva kvaliteedi, lisaks kevadperioodil ka mõningase kuivamise.


Teostame vajadusel ka saematerjali pikkusesse järkamist.